Thiết kế & Phát triển Web

devices1
Chúng tôi là một đội ngũ thiết kế & phát triển Web “từ A đến Z”. Chúng tôi luôn cập nhật các xu hướng mới nhất do đó cung cấp cho khách hàng trên toàn thế giới các sản phẩm internet cao cấp và dễ dàng cập nhật. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ từ thiết kế website ban đầu cho tới phát triển hoàn chỉnh cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp với bất kể độ phức tạp nào. Chúng tôi đảm bảo cung cấp các sản phẩm hoàn hảo chạy tốt trên mọi thiết bị từ PC, Mac, iPad, tablet đến các loại điện thoại di động trên tất cả các trình duyệt web.

Các dịch vụ của chúng tôi

Thiết kế Website

Quý vị muốn có một thiết kế sáng tạo? Chúng tôi thiết kế web trước hết trên Photoshop, sau đó sẽ chuyển sang HTML&CSS. Tất cả đều được viết theo đúng chuẩn. SEO và JQuery, Javascript cũng có thể được viết kèm.

Content Management System

Lĩnh vực chính của chúng tôi là WordPress. Chúng tôi có thể tạo ra một CMS, trong đó quý vị có thể dễ dàng chỉnh sửa nội dung web của quý vị.

PHP & MySQL

Chúng tôi phát triển các giải pháp phù hợp với yêu cầu công việc của khách hàng, tạo mới hoặc cải tạo hệ thống sẵn có.

Phát triển Flash

Chúng tôi phát triển mọi thể loại Flash. Đó có thể là Flash site, Flash banner, Flash Animation hoặc các ứng dụng Flash.

Website trên Facebook

Chúng tôi xây dựng fanpage trên Facebook, nơi có đầy đủ hình ảnh, menu v…v…, giống như một website thực thụ.

Hỗ trợ chuyên nghiệp

Công việc của chúng tôi chưa kết thúc, ngay cả khi website đã hoạt động trên mạng. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khi quý vị yêu cầu cập nhật website, hình ảnh, sửa chữa lỗi v..v…